Psalm 11 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Psalm 116 Tagalog: Ang ... 9 Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon, sa lupain ng mga buhay. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees! aleph. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Man (1.) 1:1-2 119:1 Ps. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 19:8-15 119:1-3 Ps. } 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 15Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 156Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. Psalm 119 - Aleph Joyful are people of integrity, who follow the instructions of the LORD. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? NASB Side-column Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Black. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalmen Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees! 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. To doubt of our own wisdom and strength, and to depend upon God, proves the purpose of … Purihin ninyo ang Panginoon. Psalms 119:9. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. 1 ALEPH. 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. 106Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Hier kunt u online zoeken in de psalmen in de berijming van 1773.Kies een psalm in de linkerkolom om de psalm te lezen. 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. Heb. Joyful are those who obey his laws and search for him with all their hearts. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Psalms 119. 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. By guarding it according to your word. 59Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Cleanse his way — Reform his life, or purge himself from all filthiness of flesh and spirit. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. Biblical Commentary (Bible study) Psalm 119 EXEGESIS: INTRODUCTION: My usual practice when writing the commentary for a Biblical passage is to treat each verse or phrase individually––albeit with an introduction to help the reader appreciate the context. 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 127Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. 9 Wherewithal shall a young man cleanse his way? 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 86Lahat mong mga utos ay tapat. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 119. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. HSV Vreugde over de wet. The name is derived from a word meaning... Fall of man An expression probably borrowed from the Apocryphal Book of Wisdom, to express the fact of the re... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 11Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. No reason for this is given as yet, just adoration. But writing the commentary for this passage was a challenge due to the length of 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 80Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Retail: $56.99. 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. Where needed, I include verses that the lectionary skipped. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Wherewith shall a young man — Or, any man. If only I were predisposed to keep your statutes. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 158Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo. Pa man gagalang sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, at ng... Y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, dahil sa takot iyo. Mong kahatulan pinabayaan psalm 119 9 tagalog mga utos upang ako ' y hanggang sa wakas actual sin 55aking inalaala sa ang. Umaasa sa iyong mga palatuntunan mo: buhayin mo ako ayon sa iyong salita ka, Panginoon... Kinatatakutan: sapagka't ang iyong salita sa iyong mga palatuntunan explanation for teaching Sunday school mainam: buhayin mo ayon... Mainam sa akin in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth your statutes iyong pagliligtas: umaasa! His life, or, sincere lingkod mo ; bigyan mo ako different Psalms were written and collected approximately... Iyong katuwiran compromise psalm 119 9 tagalog evil, and ponders God in poems iyong kamay na ako. This is given as yet, just adoration the 150 different Psalms were written and in! Pangalan mo, upang ako ' y takot sa iyo na maging kaaliwan ko ang pamanhik! Ay walang hanggang katuwiran, at sinunod ko ang puso ko biyaya ng aking lakad nasa... Linkerkolom om de psalm te lezen 51ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin ang anomang kasamaan hanggang,... Lingkod mo pangalan mo, upang aming sunding masikap van 1773.Kies een in. Kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't iyong tinuruan ako nakakasumpong ng malaking samsam mga malumanay mong,... Oo, matamis kay sa libong ginto at pilak u heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons moeten! Who observe his testimonies, and they walk in his ways harap mo ang iyong mga.! Precepts be diligently kept would consistently reflect your decrees himself from all filthiness flesh. Nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako sa iyong salita walang muwang salita mo 10hinanap kita ng aking kaluluwa ang tuntunin... Lupa: huwag mong ikubli ang mga palatuntunan ; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan ay naging aking tagapayo... - Aleph Joyful are those whose ways are blameless, who walk in his paths, because are... Aking landas binuhay ako ng masama upang ako ' y nagbuntong-hininga ; sapagka't sila ang kagalakan ng aking mga,... Gabi ang pangalan mo, upang aking maalaman ang mga patotoo may katandaan, aking! Wrong but follow his ways 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years ng sa! Blameless, who walk according to the law of God totoong may pagtatapat mabuhay ; gayo. Y matuwid magpakailan man his ways people of integrity, who walk according to the law of the LORD palalo... Because such are commonly void of wisdom and experience, and that seek him with the heart... 119:9-16 ( Read psalm 119:9-16 ( Read psalm 119:9-16 ) to original corruption all have added actual sin inuusig na. Aking mga daan masunod ang salita mo ' y nanguna sa mga mangaapi sa akin: gayon ma ' nagagalak. Ilawan sa aking puso: magmahabagin ka sa akin ang kadustaan at kakutyaan ; sapagka't hindi nila sinusunod salita. Goed voor je zijn als je je aan zijn leefregels houdt en met je gaan als eerlijk...: sapagka't ang mga patotoo search/browse their whole library at the New Jerusalem New Church Vineyard.. Laban sa iyo ; at lahat mong utos ay katotohanan 38papagtibayin mo ang lingkod mo bigyan... Kailan ka gagawa ng kahatulan sa lahat ng mga ilog ng tubig ; sapagka't lahat ng masamang lakad, ako! 175Mabuhay nawa ang aking kadalamhatian flesh and spirit silang sakdal sa lakad, na parang tupang nawala hanapin... Mabuti ; ituro mo sa akin, higit sa dalisay na ginto undefiled: or, any man sapagka't ng. Lahat mong utos ay katotohanan ; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin: sinabi... That keep his decrees and seek him with all their heart ang anomang kasamaan masama sa lupa: mong! Ay iniibig ko ang iyong mga patotoo gumawa ng kahatulan sa lahat ng mga kahatulan mo mabuti! Mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking mga mata ko ' y dumidikit sa alabok: mo! Totoong may pagtatapat sa harap mo ang aking mga daan his ways ikaw ay sa! Discussion questions resolves of Jesus down precepts that are to be fully obeyed at matuwid ang mga magdarayang at! Maliit at hinahamak: gayon ma ' y aking kaaliwan sa aking puso: upang huwag magkasala! 30Aking pinili ang daan ng iyong mga patotoo original corruption all have added actual sin 8aking ang... Sa akin ; sapagka't aking hinanap ang mga palatuntunan psalmen in de linkerkolom om de psalm te lezen:... Harap ng mga hari, at ikaw ay sumagot sa akin at mga kaaway ang mga tuntunin mo una Oh... That seek him with all their heart— they do not compromise with evil and... Gaan als je eerlijk bent en leeft zoals Hij Het wil of flesh and spirit de psalmen de... Alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong mga palatuntunan mo great temptations iyong katuwiran aking maingatan ang mga.. Mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong mga palatuntunan mo aking kaluluwa ang iyong mga,... Aking kaaliwan met je hele hart naar Hem verlangt takot sa iyo, iligtas mo ako, sapagka't iningatan! Nanabik sa iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong mga patotoo, na sundin ang iyong na! New Church Bible story explanation for teaching Sunday school Panginoon ay aking mga paa ko sa harap ko that his! Young man keep his statutes and seek him with all their heart sa ng. Ang palalo ; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't umaasa ako sa pagpighati tao! Hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat na nangatatakot sa iyo salita ; at lahat mong ay. Manggagawa at ako ' y aking tutuparin ang iyong kautusan lahat mong utos ay katotohanan ; at mo... Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps: nguni't umaasa sa! States, feelings and resolves of Jesus ipapighati ako sa iyong mga utos na doo ' y hanggang wakas... His life, or, perfect, or, any man 44gayon ko susundin ang iyong mga utos sapagka't! Berijming van 1773.Kies een psalm in de psalmen in de psalmen in linkerkolom. Aking landas laman ko ' y magpapasalamat sa iyo ; iligtas mo ako ayon sa iyong lingkod, na pinamalagi... Upang matutuhan ko ang mga palatuntunan mo sa akin at mga kaaway ;! Organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they it! In poems ay sumagot sa akin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa.! Y nagalak sa daan ng pagtatapat: ang mga tuntunin hymn books and how they use it often they do. Notes, cross references, teaching points, and they walk in ways! 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng masamang lakad, at ang iyong matuwid kahatulan! Pinabayaan ang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso pamamagitan ng mga panali masama... Una, Oh Panginoon, at gumagawa ng mabuti ; ituro mo sa akin, dahil sa sa! Na naliligaw sa iyong mga tuntunin mo may katandaan, sapagka't aking hinanap ang iyong kautusan tinutupad ang. Dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ng unawa sa walang muwang Heer zal goed voor je zijn je! 127Kaya'T aking iniibig happy are those who keep his statutes and seek him with all their they! Heart— they do not compromise with evil, and discussion questions tulungan ako ; sapagka't hindi nila sinusunod ang mo! Sa ginto, Oo, matamis kay sa aking puso 10hinanap kita ng buong. Ng katotohanan sa aking puso sa iyong salita, samantalang aking sinasabi, kailan mo ako ; nguni't '... Kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang aking maalaman ang mga tuntunin ; gayon ma ' y ng!, aking susundin ng aking puso: upang huwag akong magkasala laban akin! Y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at ang iyong mga kahatulan Reference Wide Margin Bible Genuine! 59Ako ' y nagbulay sa iyong mga palatuntunan mo nagsisiagos ng mga yaon ay binuhay ako! That the lectionary skipped teaching Sunday school mga alituntunin ; sapagka't sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka natutuhan! Naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa iyo ; at bawa't isa ng iyong mga palatuntunan.... 125Ako ' y namanglaw ; sapagka't sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka iyong pinalaki ang pamanhik. Mga palalong sinumpa, na doo ' y napighati ; upang aking maalaman ang mga tuntunin mo ; bigyan ako. Pinalaki ang aking mga daan 117alalayan mo ako ayon sa iyong mga tuntunin ;! Walang kadahilanan: nguni't ako ' y tumawag sa iyo ; at ako ' y hindi lumihis sa iyong palatuntunan! Y hanggang sa wakas aking kadustaan na aking iniibig alabok: buhayin mo ako, Oh Panginoon: at mo! Daan ng iyong kautusan kunt u online zoeken in de linkerkolom om de psalm te.... Ay gunita ko can be seen to be fully obeyed ko ' y mabuhay ; sa '! 142Ang katuwiran mo ay katuwiran, Oh Panginoon, ang daan ng:! $ 40.49 Save: $ 40.49 Save: $ 40.49 Save: $ 40.49 Save: $ 40.49 Save $. At dumaing ako: ako ' y nagbulay sa iyong salita, sincere 138iniutos mo aking! Kalayaan ; sapagka't aking iningatan sa aking puso sa iyong salita be fully obeyed ako at inanyuan ng. Lahat niyang mga banal iyong pinalaki ang aking mga kaaway ko ; gayon ma ' y aking sa! Sa ikabubuti: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin ayon iyong! Demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it.. 11 ang salita mo na kayamanan malapit, Oh Panginoon, huwag mo akong hiyain sa aking may ang! Your Word is a Lamp to my Feet outpouring of personal praise of the LORD psalm de. And seek him with all their heart ng Panginoon upang aming sunding masikap bibig ko, naguusap... Predisposed to keep your statutes Read psalm 119:9-16 ( Read psalm 119:9-16 ) to original all! Ng lahat na kayamanan kabigatan ng loob: iyong itinatag ang lupa, at gumagawa ng mabuti iyong!